Monthly Archives: setembre 2015

//setembre

Quins avantatges m’ofereix un vehicle elèctric?

L’ús de vehicles elèctrics en els teus desplaçaments habituals et permet reduir l’impacte ambiental i alhora l’impacte a la teva butxaca. Amb l’ús d’aquest tipus de vehicles, Contribueixes a: Reduir el consum de combustibles fòssils Promoure l’electricitat d’origen renovable per al transport Disminuir la contaminació ambiental i acústica als nuclis urbans I gaudeixes de: [...]

By | 2017-07-26T07:57:55+00:00 setembre 9th, 2015|Uncategorized|0 Comments

Com es carreguen els vehicles elèctrics?

Per la recàrrega de vehicles elèctrics es necessari connectar-los a la xarxa elèctrica durant un temps suficient per la càrrega completa de les bateries. El temps necessari dependrà de la potència disponible en el punt de recàrrega i la capacitat de les bateries del vehicle. D’aquesta manera, per la recàrrega necessitarem un cable específic [...]

By | 2017-07-26T07:47:34+00:00 setembre 9th, 2015|Uncategorized|0 Comments

Velocitat de recàrrega de les bateries

La recàrrega de les bateries dels vehicles elèctrics es pot classificar segons la seva velocitat. Distingirem doncs, entre recàrrega normal, semi-ràpida i ràpida. La velocitat de recàrrega de les bateries depèn de la potència del equip de recàrrega. Es poden alimentar els equips de recàrrega en tensió monofàsica (230V) o trifàsica (400V) i des [...]

By | 2017-09-13T10:50:45+00:00 setembre 9th, 2015|Uncategorized|0 Comments

Tipus de connectors per la recàrrega de vehicles elèctrics

Per connectar el vehicle elèctric a al xarxa per la recàrrega de les bateries, hi ha diversos connectors específics. Actualment, no hi ha un únic estàndard adoptat per tots els fabricants, i podem distingir entre 5 tipus de connectors específics. - Tipus 1 (SAE J1772) - Tipus 2 (Mennekes) - Tipus 3 (SCAME) - [...]

By | 2017-07-26T07:58:02+00:00 setembre 9th, 2015|Uncategorized|0 Comments

Quins modes de recàrrega hi ha?

Els modes de recàrrega venen definits per la norma UNE-EN 61851-1 i ofereixen informació sobre les característiques tècniques del sistema de recàrrega i el grau de comunicacions entre el vehicle i el punt de recàrrega. Els modes es classifiquen en 4 grups; Mode 1, Mode 2, Mode 3 i Mode 4. La taula resum [...]

By | 2017-07-27T12:16:58+00:00 setembre 9th, 2015|Uncategorized|0 Comments

Com puc instal·lar el meu punt de recàrrega?

La instal·lació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics està regulada per la Instrucció Tècnica ITC-BT-52 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) i t'ofereix tres esquemes diferents d'instal·lació: Nou subministrament elèctric per la recàrrega del vehicle elèctric Nova derivació individual des del comptador del client Nou circuit específic per la recàrrega del vehicle elèctric [...]

By | 2017-09-13T07:29:34+00:00 setembre 9th, 2015|Uncategorized|0 Comments