Uncategorized

/Uncategorized

Que són els vehicles elèctrics?

Els vehicles elèctrics utilitzen energia elèctrica per alimentar els seus sistemes de propulsió, enlloc d’utilitzar benzina com ho fan els motors tèrmics convencionals. Aquest canvi de tecnologia aporta diverses avantatges; menor contaminació, major eficiència energètica, menor contaminació acústica i millors prestacions tècniques. Tanmateix, els vehicles elèctrics, presenten avui en dia alguns inconvenients que són, principalment, [...]

By | 2017-07-26T07:57:33+00:00 abril 30th, 2017|Uncategorized|0 Comments

Quins avantatges m’ofereix un vehicle elèctric?

L’ús de vehicles elèctrics en els teus desplaçaments habituals et permet reduir l’impacte ambiental i alhora l’impacte a la teva butxaca. Amb l’ús d’aquest tipus de vehicles, Contribueixes a: Reduir el consum de combustibles fòssils Promoure l’electricitat d’origen renovable per al transport Disminuir la contaminació ambiental i acústica als nuclis urbans I gaudeixes de: [...]

By | 2017-07-26T07:57:55+00:00 setembre 9th, 2015|Uncategorized|0 Comments

Com es carreguen els vehicles elèctrics?

Per la recàrrega de vehicles elèctrics es necessari connectar-los a la xarxa elèctrica durant un temps suficient per la càrrega completa de les bateries. El temps necessari dependrà de la potència disponible en el punt de recàrrega i la capacitat de les bateries del vehicle. D’aquesta manera, per la recàrrega necessitarem un cable específic [...]

By | 2017-07-26T07:47:34+00:00 setembre 9th, 2015|Uncategorized|0 Comments

Velocitat de recàrrega de les bateries

La recàrrega de les bateries dels vehicles elèctrics es pot classificar segons la seva velocitat. Distingirem doncs, entre recàrrega normal, semi-ràpida i ràpida. La velocitat de recàrrega de les bateries depèn de la potència del equip de recàrrega. Es poden alimentar els equips de recàrrega en tensió monofàsica (230V) o trifàsica (400V) i des [...]

By | 2017-09-13T10:50:45+00:00 setembre 9th, 2015|Uncategorized|0 Comments

Tipus de connectors per la recàrrega de vehicles elèctrics

Per connectar el vehicle elèctric a al xarxa per la recàrrega de les bateries, hi ha diversos connectors específics. Actualment, no hi ha un únic estàndard adoptat per tots els fabricants, i podem distingir entre 5 tipus de connectors específics. - Tipus 1 (SAE J1772) - Tipus 2 (Mennekes) - Tipus 3 (SCAME) - [...]

By | 2017-07-26T07:58:02+00:00 setembre 9th, 2015|Uncategorized|0 Comments

Quins modes de recàrrega hi ha?

Els modes de recàrrega venen definits per la norma UNE-EN 61851-1 i ofereixen informació sobre les característiques tècniques del sistema de recàrrega i el grau de comunicacions entre el vehicle i el punt de recàrrega. Els modes es classifiquen en 4 grups; Mode 1, Mode 2, Mode 3 i Mode 4. La taula resum [...]

By | 2017-07-27T12:16:58+00:00 setembre 9th, 2015|Uncategorized|0 Comments

Com puc instal·lar el meu punt de recàrrega?

La instal·lació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics està regulada per la Instrucció Tècnica ITC-BT-52 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) i t'ofereix tres esquemes diferents d'instal·lació: Nou subministrament elèctric per la recàrrega del vehicle elèctric Nova derivació individual des del comptador del client Nou circuit específic per la recàrrega del vehicle elèctric [...]

By | 2017-09-13T07:29:34+00:00 setembre 9th, 2015|Uncategorized|0 Comments