Aparcament Comunitari

Aparcament Comunitari 2018-04-15T18:09:58+00:00

Project Description

Instal·lació d’equip de recàrrega en aparcament privat en comunitat de propietaris a l’Hospitalet.

Equip eHome de Circutor alimentat a 230V i 16A, donant una potència de 3,6kW. El client disposa d’un Renault ZOE amb autonomia de fins a 400km (cicle NEDC).

En aquest aparcament, s’ha connectat la línia d’alimentació del equip de recàrrega directament en bornes del comptador del usuari ubicat a la centralització de comptadors en planta baixa del edifici. Des de la centralització de comptadors, la línia discorre pel sostre del aparcament fins a la plaça del usuari on s’hi ha instal·lat un subquadre amb les proteccions reglamentàries segons la norma ITC-BT 52 del REBT (interruptor magnetotèrmic, interruptor diferencial tipus A i protecció contra sobretensions permanents i transitòries).

Project Details