Demana la teva subvenció per la instal·lació de punts de recàrrega  · 
PLA MOVES 2020 
· T'ajudem: 644 027 985 · info@mesenergia.cat

Ap Privat en Comunitat de Propietaris

Instal·lació d’un equip de recàrrega en aparcament privat d’una comunitat de propietaris a Barcelona.

L’equip de recàrrega muntat es un eHome de Circutor de 3,6kW en muntatge sobre paret. S’instal·la just al costat del equip, un subquadre amb totes les proteccions segons el reglament electrotècnic de baixa tensió (ITC-BT 52). El subquadre està equipat amb clau per imedir-ne la manipulació.

La línia d’alimentació del equip de recàrrega es connecta directament al quadre general del aparcament. S’inclou un comptador d’energia amb certificació MID, per poder fer una lectura de l’energia consumida i repercutir-ne el cost al usuari.

Categories:
Scroll to Top